O projekcie

header

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Hańsk w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn: „Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku.

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest:
Poprawa jakości środowiska oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Hańsk poprzez wykorzystanie alternatywnych źródeł energii.
Cel nadrzędny (długofalowe oddziaływanie projektu) określony został w następujący sposób:
Zwiększenie poziomu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Hańsk.

.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jakość środowiska naturalnego Gminy Hańsk, a także podniesie poziom wykorzystania alternatywnych źródeł energii w skali regionalnej i krajowej. Przyczyni się również do rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę warunków życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz stworzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu zasobów własnych gminy.

Realizacja projektu

W ramach projektu wykonano montaż 292 instalacji solarnych w tym: 289 instalacji solarnych w budynkach prywatnych i 3 instalacji na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Hańsk realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Słońce dla Hańska – montaż instalacji solarnych.

Realizacja zamówienia obejmowała:

  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 289 instalacji solarnych dla budynków prywatnych
  • Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu 3 instalacji solarnych dla budynków użyteczności publicznej
  • Uzyskanie zezwoleń na realizację instalacji solarnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego.
  • Zainstalowanie wg opracowanych projektów 289 szt. instalacji solarnych w budynkach prywatnych oraz 3 szt. instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej.
informacja w współfinansowaniu

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!